Adatvédelmi tájékoztató

Ki gyűjti és milyen céllal?

Adatvédelmi tájékoztató a Montvai Ádám egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a rendelést leadott felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, kiszállítás) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A megadott adatokat a megrendelés kiszállításától számítva maximum 1 évig tárol és utána törli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelői információ

Az adatkezelő címe: 3328 Egerszólát Árpád út 25.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 70 4338527, rendeles@nyuszihopp.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: rendelést leadott felhasználók

A kezelt adatok köre: a rendelést leadott felhasználók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, szállítás és számlázás.

Ki láthatja megadott adatokat?

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
FOXPOST Zrt szállításért felelős munkatársai.
Név: FoxPost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
mail: info@foxpost.hu

Adattárolás ideje

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 365 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ebben az esetben a termék garanciájától rendelési információ hiányában nem tudunk gondoskodni.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Ha a rendelést leadó felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)